🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Tân An

Tân An Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tân Chính

Tân Chính Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tân Đê

Tân Đê Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Xuân Đài

Xuân Đài Giáo Họ

< cần kiểm tra >
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Phương Thượng

Phương Thượng Giáo Xứ

Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Diệm Thượng

Diệm Thượng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tân Thượng

Tân Thượng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Vinh Thượng

Vinh Thượng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Trì Chính

Trì Chính Giáo Xứ

Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Kiến Thái

Kiến Thái Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo