🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Hưng Hóa
Nhà thờ Bách Lộc

Bách Lộc Giáo Xứ

Tx. Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Bến Thôn

Bến Thôn Giáo Xứ

Canh Nậu, Thạch Thất, Hanoi
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Cần Kiệm

Cần Kiệm Giáo Xứ

Cần Kiệm, Thach Thất, Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Đông Kho

Đông Kho Giáo Họ

Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, tp. Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Núi Nồng

Núi Nồng Giáo Họ

Kim Quan, huyện Thạch Thất, tp. Hà Nộ
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Cát Ngòi

Cát Ngòi Giáo Xứ

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Phúc Đức

Phúc Đức Giáo Họ

Đường Cối, Quốc Oai, Hanoi
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Sài Khê

Sài Khê Giáo Họ

Sài Sơn, Quốc Oai, Hanoi
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Dị Nậu

Dị Nậu Giáo Xứ

Thạch Thất, Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Canh Nậu

Canh Nậu Giáo Họ

Canh Nậu, Thạch Thất, Hanoi
Giáo Hạt: Sơn Tây
Chuyên Mục