🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Hưng Hóa
Nhà thờ Bách Lộc

Bách Lộc Giáo Xứ

Tx. Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Bến Thôn

Bến Thôn Giáo Xứ

Canh Nậu, Thạch Thất, Hanoi
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Cần Kiệm

Cần Kiệm Giáo Xứ

Cần Kiệm, Thach Thất, Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Đông Kho

Đông Kho Giáo Họ

Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, tp. Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Núi Nồng

Núi Nồng Giáo Họ

Kim Quan, huyện Thạch Thất, tp. Hà Nộ
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Cát Ngòi

Cát Ngòi Giáo Xứ

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Phúc Đức

Phúc Đức Giáo Họ

Đường Cối, Quốc Oai, Hanoi
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Sài Khê

Sài Khê Giáo Họ

Sài Sơn, Quốc Oai, Hanoi
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Dị Nậu

Dị Nậu Giáo Xứ

Thạch Thất, Hà Nội
Giáo Hạt: Sơn Tây
Nhà thờ Canh Nậu

Canh Nậu Giáo Họ

Canh Nậu, Thạch Thất, Hanoi
Giáo Hạt: Sơn Tây
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo