🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Quảng Công

Quảng Công Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Quảng Thành

Quảng Thành Giáo Họ

< cần kiểm tra >
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Thượng Giáp

Thượng Giáp Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tri Điền

Tri Điền Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Hoài Lai

Hoài Lai Giáo Xứ

Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Lai Thành

Lai Thành Giáo Họ

Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tuy Lai

Tuy Lai Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Phát Vinh

Phát Vinh Giáo Xứ

xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Kim Đài

Kim Đài Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Phát Tân

Phát Tân Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo