🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Hải Phòng
Nhà thờ Chính tòa 			Hải Phòng

Chính tòa Hải Phòng Giáo Xứ

46 Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Cống Mỹ

Cống Mỹ Giáo Họ

Quán Toan, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ An Hải

An Hải Giáo Xứ

33 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Ngô Quyền, HP
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Bình Hải

Bình Hải Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ An Tân

An Tân Giáo Xứ

Phố Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ An Toàn

An Toàn Giáo Xứ

Thuỷ Giang, Kiến Thụy, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Kim Sơn

Kim Sơn Giáo Họ

Kim Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Cựu Viên

Cựu Viên Giáo Xứ

Cựu Viên, Phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Phúc Hải

Phúc Hải Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Vân Quan

Vân Quan Giáo Họ

Vân Quan, Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Chuyên Mục