🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài

Chính tòa Xã Đoài Giáo Xứ

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Ngọc Thành

Ngọc Thành Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Bố Sơn

Bố Sơn Giáo Xứ

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Bố Sơn

Bố Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Phan Thôn

Phan Thôn Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Tân Hương

Tân Hương Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Vạn Tằng

Vạn Tằng Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Bùi Ngõa

Bùi Ngõa Giáo Xứ

Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Kẻ Tùng

Kẻ Tùng Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Làng Tùng

Làng Tùng Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo