🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thanh Hoá
Nhà thờ Chính Toà

Chính Toà Giáo Xứ

232A dường Trường Thi, T/P Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Phú Hành

Phú Hành Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Phù Lưu

Phù Lưu Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Cổ Định

Cổ Định Giáo Xứ

Tân Minh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Đa Minh

Đa Minh Giáo Xứ

Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Đại Tiền

Đại Tiền Giáo Xứ

Hoằng Ðịa, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Gia Hà

Gia Hà Giáo Xứ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hà Nhuận

Hà Nhuận Giáo Xứ

Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hải Lập

Hải Lập Giáo Xứ

Quảng Tiến t/x Sầm Sơn
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hòa Chúng

Hòa Chúng Giáo Xứ

Xóm Thông, Xã Quảng Thọ, tx. Sầm Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Chuyên Mục