🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thanh Hoá
Nhà thờ Chính Toà

Chính Toà Giáo Xứ

232A dường Trường Thi, T/P Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Phú Hành

Phú Hành Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Phù Lưu

Phù Lưu Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Cổ Định

Cổ Định Giáo Xứ

Tân Minh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Đa Minh

Đa Minh Giáo Xứ

Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Đại Tiền

Đại Tiền Giáo Xứ

Hoằng Ðịa, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Gia Hà

Gia Hà Giáo Xứ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hà Nhuận

Hà Nhuận Giáo Xứ

Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hải Lập

Hải Lập Giáo Xứ

Quảng Tiến t/x Sầm Sơn
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hòa Chúng

Hòa Chúng Giáo Xứ

Xóm Thông, Xã Quảng Thọ, tx. Sầm Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo