🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo Phận Hà Tĩnh
Nhà thờ Tiếp Võ

Tiếp Võ Giáo Xứ

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Cam Lâm

Cam Lâm Giáo Xứ

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Cương Gián

Cương Gián Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Gia Hòa

Gia Hòa Giáo Xứ

Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Yên Hòa

Yên Hòa Giáo Họ

T/T Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Yên Lĩnh

Yên Lĩnh Giáo Họ

xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Hòa Mỹ

Hòa Mỹ Giáo Xứ

Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Đồng Nghĩa

Đồng Nghĩa Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Mỹ Thủy

Mỹ Thủy Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Thịnh Lạc

Thịnh Lạc Giáo Họ

xã Gia Phổ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo