🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo Phận Hà Tĩnh
Nhà thờ Tiếp Võ

Tiếp Võ Giáo Xứ

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Cam Lâm

Cam Lâm Giáo Xứ

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Cương Gián

Cương Gián Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Gia Hòa

Gia Hòa Giáo Xứ

Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Yên Hòa

Yên Hòa Giáo Họ

T/T Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Yên Lĩnh

Yên Lĩnh Giáo Họ

xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Hòa Mỹ

Hòa Mỹ Giáo Xứ

Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Đồng Nghĩa

Đồng Nghĩa Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Mỹ Thủy

Mỹ Thủy Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Thịnh Lạc

Thịnh Lạc Giáo Họ

xã Gia Phổ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Chuyên Mục