🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Đà Lạt
Nhà thờ Chính Tòa

Chính Tòa Giáo Xứ

Phường 3, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ An Bình

An Bình Giáo Xứ

Phường 3, Ðàlat
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Giáo Sở Bạch Ðằng

Giáo Sở Bạch Ðằng Giáo Xứ

Phường 7, Đàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Cầu Ðất

Cầu Ðất Giáo Xứ

Xã Xuân Trường
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Chi Lăng

Chi Lăng Giáo Xứ

Phường 9, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Du Sinh

Du Sinh Giáo Xứ

Phường 5, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Ða Thiện

Ða Thiện Giáo Xứ

Phường 8, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Đưng K'Nớ

Đưng K'Nớ Giáo Xứ

xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, Lâm Đông
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Hà Ðông

Hà Ðông Giáo Xứ

Phường 8, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Langbiang

Langbiang Giáo Xứ

xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
Giáo Hạt: Đà Lạt
Chuyên Mục