🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Đà Lạt
Nhà thờ Chính Tòa

Chính Tòa Giáo Xứ

Phường 3, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ An Bình

An Bình Giáo Xứ

Phường 3, Ðàlat
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Giáo Sở Bạch Ðằng

Giáo Sở Bạch Ðằng Giáo Xứ

Phường 7, Đàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Cầu Ðất

Cầu Ðất Giáo Xứ

Xã Xuân Trường
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Chi Lăng

Chi Lăng Giáo Xứ

Phường 9, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Du Sinh

Du Sinh Giáo Xứ

Phường 5, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Ða Thiện

Ða Thiện Giáo Xứ

Phường 8, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Đưng K'Nớ

Đưng K'Nớ Giáo Xứ

xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, Lâm Đông
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Hà Ðông

Hà Ðông Giáo Xứ

Phường 8, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Langbiang

Langbiang Giáo Xứ

xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
Giáo Hạt: Đà Lạt
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo