🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ Phương Thượng Giáo phận Phát Diệm
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Phương Thượng. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Phương Thượng
Nhà Thờ Giáo Xứ Phương Thượng Giáo phận Phát Diệm
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Quan Thầy: Chúa Hài Đồng
Số Điện Thoại: (030)862-058
Giới thiệu về nhà thờ Phương Thượng:
Nhà thờ Phương Thượng; Giáo xứ Phương Thượng;Giáo họ Phương Thượng; Lịch lễ Phương Thượng; Lịch lễ nhà thờ Phương Thượng;Giờ lễ nhà thờ Phương Thượng; Giờ lễ Phương Thượng; Thánh lễ Phương Thượng; Giáo lý nhà thờ Phương Thượng; Giáo lý Phương Thượng
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo