🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Tổng giáo phận Huế
Nhà thờ An Vân

An Vân Giáo Xứ

Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Bến Ngự

Bến Ngự Giáo Xứ

Vĩnh Ninh, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Bình Điền

Bình Điền Giáo Xứ

Bình Điền, Hương Trà, TT. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Buồng Tằm

Buồng Tằm Giáo Xứ

hôn Hạ, xã Dương Hoà, t/x Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Đá Hàn

Đá Hàn Giáo Xứ

Hương Thọ, Hương Trà, TTH
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Đốc Sơ

Đốc Sơ Giáo Xứ

Hương Sơ, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế

Dòng Chúa Cứu Thế Giáo Xứ

Phường Phú Nhuận, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Gia Hội

Gia Hội Giáo Xứ

Phường Phú Cát, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Kim Long

Kim Long Giáo Xứ

Phường Kim Long, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Ngọc Hồ

Ngọc Hồ Giáo Xứ

Hương Hồ, Hương Trà, TTH
Giáo Hạt: Thành phố
Chuyên Mục