🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng
Nhà thờ Bản Lìm

Bản Lìm Giáo Xứ

Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Bản Quấn

Bản Quấn Giáo Xứ

Từ Ðoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Bình Gia

Bình Gia Giáo Xứ

Thị trấn Bình Gia, Bình Gia, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Ðồng Ðăng

Ðồng Ðăng Giáo Xứ

Ttr. Ðồng Ðăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Ðồng Mỏ

Ðồng Mỏ Giáo Xứ

Ttr. Ðồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Hạ Lũng

Hạ Lũng Giáo Xứ

Cỏn Toòng, Văn Thụ, Cao Lộc, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Lộc Bình

Lộc Bình Giáo Xứ

Ttr. Lộc Bình, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Lũng Thuông

Lũng Thuông Giáo Xứ

Lũng Thuông, Trùng Quán, Văn Lãng, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Mỹ Sơn

Mỹ Sơn Giáo Xứ

P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Na Sầm

Na Sầm Giáo Xứ

Ttr. Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Chuyên Mục