🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng
Nhà thờ Bản Lìm

Bản Lìm Giáo Xứ

Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Bản Quấn

Bản Quấn Giáo Xứ

Từ Ðoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Bình Gia

Bình Gia Giáo Xứ

Thị trấn Bình Gia, Bình Gia, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Ðồng Ðăng

Ðồng Ðăng Giáo Xứ

Ttr. Ðồng Ðăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Ðồng Mỏ

Ðồng Mỏ Giáo Xứ

Ttr. Ðồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Hạ Lũng

Hạ Lũng Giáo Xứ

Cỏn Toòng, Văn Thụ, Cao Lộc, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Lộc Bình

Lộc Bình Giáo Xứ

Ttr. Lộc Bình, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Lũng Thuông

Lũng Thuông Giáo Xứ

Lũng Thuông, Trùng Quán, Văn Lãng, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Mỹ Sơn

Mỹ Sơn Giáo Xứ

P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Nhà thờ Na Sầm

Na Sầm Giáo Xứ

Ttr. Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn
Giáo Hạt: Lạng Sơn
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo