🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Ngắm Năm Dấu Đanh

Lạy Chúa, chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng dâng lời cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời:  song vì có lời Chúa phán rằng: “Bay cầu xin sự gì, ta sẽ cho sự ấy” thì chúng con mới dám nương nhờ công nghiệp Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, là công cực trọng vô cùng, mà dâng cho Đức Chúa Cha,

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa GiêsuThương ôi! Con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó cho đến chết vì tội thiên hạ.Thứ nhất thì ngắm:Khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ

Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ

Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức MẹLời Nguyện mở đầuLạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu.  Lại xin Đức Mẹ phù

Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá (Bản Truyền Thống)

Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá (Bản  Thống)Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kytô. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và s

Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

GIỚI THIỆU: Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kytô. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và sống lúc nào đó trong cuộc đời

Kinh Thánh Hiến Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lạy Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin thánh hiến bản thân chúng con cho Rất thánh trái tim Chúa. Xin hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con. Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa. Xin hãy làm đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa, và con tim con nên con tim

Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang

Đọc thêm 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Hãy Nhớ và 3 lần: Lạy Đức Mẹ La Vang, cầu cho chúng con.Ngày Thứ NhấtLạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng tin cậy vững vàng: Mẹ đầy lòng nhân từ, Mẹ thương hết mọi người như con cái Mẹ vậy. Muốn chứng tỏ lòng Mẹ nhân lành hay thương xót, Mẹ đã chọn thành

Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Chúa, xin tới trợ giúp con. Xin mau mau tới cứu giúp con.Đọc 1 Kinh Lạy Cha & 3 Kinh Kính Mừng sau mỗi lời nguyện.Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các Thiên Thần Sêraphim, xin cho chúng con được xứng đáng bừng cháy lửa bác ái trọn hảo. Amen.Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT M

Lời Nguyện Trước Khi Ngủ

Lạy Cha, giấc ngủ bình an, xin Cha ban cho con. Trong vòng tay Cha yêu xin ôm trọn lấy con. Xin cho con được tựa đầu bên ngực Giêsu trọn giấc ngủ. Xin cho đôi cánh của Thánh Thần phủ lấp hồn xác con.Hiệp với lời hát của Mẹ Maria dịu dàng, êm ái. Thân xác con an giấc, nhưng hồn con ca ngợi Chúa tận m

Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong sứ vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa để Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo