🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bắc Ninh
Nhà thờ Cẩm Giang

Cẩm Giang Giáo Xứ

Đồng Nguyên, tx Từ Sơn, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Trà Sơn

Trà Sơn Giáo Họ

Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Đồng Lạng

Đồng Lạng Giáo Họ

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Dâu

Dâu Giáo Xứ

Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Ngọc Khám

Ngọc Khám Giáo Họ

Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Dũng Vi

Dũng Vi Giáo Xứ

Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Vĩnh Phú

Vĩnh Phú Giáo Họ

Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Đình Tổ

Đình Tổ Giáo Xứ

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Hành Lạc

Hành Lạc Giáo Họ

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Hướng Đạo

Hướng Đạo Giáo Họ

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Chuyên Mục