🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bắc Ninh
Nhà thờ Cẩm Giang

Cẩm Giang Giáo Xứ

Đồng Nguyên, tx Từ Sơn, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Trà Sơn

Trà Sơn Giáo Họ

Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Đồng Lạng

Đồng Lạng Giáo Họ

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Dâu

Dâu Giáo Xứ

Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Ngọc Khám

Ngọc Khám Giáo Họ

Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Dũng Vi

Dũng Vi Giáo Xứ

Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Vĩnh Phú

Vĩnh Phú Giáo Họ

Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Đình Tổ

Đình Tổ Giáo Xứ

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Hành Lạc

Hành Lạc Giáo Họ

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Hướng Đạo

Hướng Đạo Giáo Họ

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo