🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bùi Chu
Nhà thờ Bách Tính

Bách Tính Giáo Xứ

Nam Hồng, Nam Trực, Nam Ðịnh
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Báo Ðáp

Báo Ðáp Giáo Xứ

Hồng Quang, Nam Trực, Nam Ðịnh
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Ban Miêu

Ban Miêu Giáo Họ

Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Đức Mẹ

Đức Mẹ Giáo Họ

xóm 1 - Xã Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Gia Đông

Gia Đông Giáo Họ

Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Gioan Tông Đồ

Gioan Tông Đồ Giáo Họ

Xóm 6 Xã Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Giuse

Giuse Giáo Họ

Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Long Cù

Long Cù Giáo Họ

Xã Nam Dương- Nam Trực- Nam Định
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Kinh Danh

Kinh Danh Giáo Họ

Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Kitô Vua

Kitô Vua Giáo Họ

xóm 7 Xã Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo