🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bùi Chu
Nhà thờ Bách Tính

Bách Tính Giáo Xứ

Nam Hồng, Nam Trực, Nam Ðịnh
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Báo Ðáp

Báo Ðáp Giáo Xứ

Hồng Quang, Nam Trực, Nam Ðịnh
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Ban Miêu

Ban Miêu Giáo Họ

Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Đức Mẹ

Đức Mẹ Giáo Họ

xóm 1 - Xã Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Gia Đông

Gia Đông Giáo Họ

Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Gioan Tông Đồ

Gioan Tông Đồ Giáo Họ

Xóm 6 Xã Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Giuse

Giuse Giáo Họ

Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Long Cù

Long Cù Giáo Họ

Xã Nam Dương- Nam Trực- Nam Định
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Kinh Danh

Kinh Danh Giáo Họ

Giáo Hạt: Báo Ðáp
Nhà thờ Kitô Vua

Kitô Vua Giáo Họ

xóm 7 Xã Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định
Giáo Hạt: Báo Ðáp
Chuyên Mục