🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Xuân Lộc
Nhà thờ Bàu Hàm

Bàu Hàm Giáo Xứ

Xã Bàu Hàm 1, Trảng Bom, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Dầu Giây

Dầu Giây Giáo Xứ

Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, Thống nhất, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Hưng Lộc

Hưng Lộc Giáo Xứ

Xã Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Lộc Hòa

Lộc Hòa Giáo Xứ

Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Mân Côi

Mân Côi Giáo Xứ

Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Minh Hòa

Minh Hòa Giáo Xứ

Ấp 1, xã lộ 25, Thống Nhất, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Minh Tín

Minh Tín Giáo Xứ

ấp 5 xã lộ 25, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Quảng Tâm

Quảng Tâm Giáo Xứ

ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, rảng Bom, Đồng Nai.
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Tâm An

Tâm An Giáo Xứ

Ấp An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Nhà thờ Tâm Hòa

Tâm Hòa Giáo Xứ

Ấp Hòa Bình, xã Ðông Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt An Bình
Chuyên Mục