🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Nhà Thờ Chánh Tòa Phát Diệm

Nhà Thờ Chánh Tòa Phát Diệm Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Hiếu Sinh

Hiếu Sinh Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Phát Ngoại

Phát Ngoại Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Phát Thượng

Phát Thượng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Phát Trung (trị sở)

Phát Trung (trị sở) Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Phương Ngoại

Phương Ngoại Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Phương Trung

Phương Trung Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Thượng Kiệm

Thượng Kiệm Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tự Tân (Tự Hạ)

Tự Tân (Tự Hạ) Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Vinh Hạ

Vinh Hạ Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo