🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Thể loại: Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lượt nghe: 295
Thể loại: Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lượt nghe: 287
Trình bày: Hoàng Oanh
Thể loại: Kết Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 196
Trình bày: Elvis Phương
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 192
Trình bày: Tốp ca
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 175
Trình bày: Mai Thảo Trung Đông
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 163
Trình bày: Gia Ân
Thể loại: Gia Đình | Lượt nghe: 156
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Thể loại: Đức Mẹ (Dâng Hoa) | Lượt nghe: 149
Trình bày: Mai Linh
Thể loại: Hôn phối | Lượt nghe: 144
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 141
Trình bày: Hạ Trâm
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 140
Trình bày: Tuyết Mai
Thể loại: Tận Hiến | Lượt nghe: 140
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Đám cưới | Lượt nghe: 138

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo