🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Trinh Nữ

Trinh Nữ Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Yên Duyên

Yên Duyên Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Bình Hải

Bình Hải Giáo Xứ

Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Chí Bình

Chí Bình Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Hà Thanh

Hà Thanh Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Phương Nại

Phương Nại Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Trung Đồng

Trung Đồng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Hải Nạp

Hải Nạp Giáo Xứ

Xã Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Thổ Hoàng

Thổ Hoàng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Phú Thuận

Phú Thuận Giáo Xứ

Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo