🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Thủy Cơ

Thủy Cơ Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Yên Bình

Yên Bình Giáo Xứ

Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tuy Phú

Tuy Phú Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tuy Tân

Tuy Tân Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Tuy Trung

Tuy Trung Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Yên Hòa

Yên Hòa Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Bạch Liên

Bạch Liên Giáo Xứ

Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Ba Mươi

Ba Mươi Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Cát Đằng

Cát Đằng Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Nhà thờ Giang Khương

Giang Khương Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bạch Liên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo