🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Vinh Ngoại

Vinh Ngoại Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Vinh Trung

Vinh Trung Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Bình Sa

Bình Sa Giáo Xứ

Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Bình Trung

Bình Trung Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Yên Lâm

Yên Lâm Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Hảo Nho

Hảo Nho Giáo Xứ

Yên Lâm, Tam Ðiệp, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Kim Vòng

Kim Vòng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Mai Lễ

Mai Lễ Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Ngọc Lâm

Ngọc Lâm Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Nhà thờ Nhân Phẩm

Nhân Phẩm Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Phát Diệm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo