🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phan Thiết
Nhà thờ Antôn

Antôn Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Bình An

Bình An Giáo Xứ

Xã Tân Bình, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Châu Thủy

Châu Thủy Giáo Xứ

Xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Cù Mi

Cù Mi Giáo Xứ

Xã Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Ðông Hà

Ðông Hà Giáo Xứ

Xã Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Ðồng Tiến

Ðồng Tiến Giáo Xứ

Xã Tân An, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Đức Thắng

Đức Thắng Giáo Xứ

25/2 Vạn Thủy Tú, P.Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Fatima

Fatima Giáo Xứ

xã Tân Phúc- Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Gio Linh

Gio Linh Giáo Xứ

Thôn 5, xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Phước Sa

Phước Sa Giáo Họ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Chuyên Mục