🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phan Thiết
Nhà thờ Antôn

Antôn Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Bình An

Bình An Giáo Xứ

Xã Tân Bình, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Châu Thủy

Châu Thủy Giáo Xứ

Xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Cù Mi

Cù Mi Giáo Xứ

Xã Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Ðông Hà

Ðông Hà Giáo Xứ

Xã Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Ðồng Tiến

Ðồng Tiến Giáo Xứ

Xã Tân An, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Đức Thắng

Đức Thắng Giáo Xứ

25/2 Vạn Thủy Tú, P.Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Fatima

Fatima Giáo Xứ

xã Tân Phúc- Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Gio Linh

Gio Linh Giáo Xứ

Thôn 5, xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Phước Sa

Phước Sa Giáo Họ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo