🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thái Bình
Nhà thờ Chính Tòa

Chính Tòa Giáo Xứ

số 2 Trần Hưng Ðạo, Tx. Thái Bình, Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đại Hội

Đại Hội Giáo Họ

thôn Bắc Hưng, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đồng Đức

Đồng Đức Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đông Trì

Đông Trì Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Lạc Đạo

Lạc Đạo Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Phúc Khánh

Phúc Khánh Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Tân Thành

Tân Thành Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Thượng Cầm

Thượng Cầm Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ An Châu

An Châu Giáo Xứ

thôn Song Thủy, Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ An Lạc

An Lạc Giáo Xứ

Xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Chuyên Mục