🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thái Bình
Nhà thờ Chính Tòa

Chính Tòa Giáo Xứ

số 2 Trần Hưng Ðạo, Tx. Thái Bình, Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đại Hội

Đại Hội Giáo Họ

thôn Bắc Hưng, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đồng Đức

Đồng Đức Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đông Trì

Đông Trì Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Lạc Đạo

Lạc Đạo Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Phúc Khánh

Phúc Khánh Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Tân Thành

Tân Thành Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Thượng Cầm

Thượng Cầm Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ An Châu

An Châu Giáo Xứ

thôn Song Thủy, Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ An Lạc

An Lạc Giáo Xứ

Xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo