🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Kon Tum
Nhà thờ Klâu Rơngol

Klâu Rơngol Giáo Xứ

Xã Ia Chim, tp Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Kon Robang

Kon Robang Giáo Xứ

thôn Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Kon Xơmluh

Kon Xơmluh Giáo Xứ

thôn Kon Xơmluh, xã Tơre, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Kon Jơdreh

Kon Jơdreh Giáo Xứ

Xã Đăk Blà, tp Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Mang La

Mang La Giáo Xứ

Xã Ngọc Bay, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Kon Hngo Klah

Kon Hngo Klah Giáo Họ

xã Ngọk Bay, Tp. Kon Tum, tình Kon Tum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Phương Hòa

Phương Hòa Giáo Xứ

thôn Phương Hòa, xã Ðoàn Kết, tỉnh Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Phương Nghĩa

Phương Nghĩa Giáo Xứ

36 Lý Tự Trọng, tp Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Phương Quý

Phương Quý Giáo Xứ

xã Vĩnh Quang, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Pơlei Jơrâp

Pơlei Jơrâp Giáo Xứ

thôn Pơlei Jơrâp, Xã Đăk Năng, tp Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Chuyên Mục