🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Kon Tum
Nhà thờ Klâu Rơngol

Klâu Rơngol Giáo Xứ

Xã Ia Chim, tp Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Kon Robang

Kon Robang Giáo Xứ

thôn Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Kon Xơmluh

Kon Xơmluh Giáo Xứ

thôn Kon Xơmluh, xã Tơre, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Kon Jơdreh

Kon Jơdreh Giáo Xứ

Xã Đăk Blà, tp Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Mang La

Mang La Giáo Xứ

Xã Ngọc Bay, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Kon Hngo Klah

Kon Hngo Klah Giáo Họ

xã Ngọk Bay, Tp. Kon Tum, tình Kon Tum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Phương Hòa

Phương Hòa Giáo Xứ

thôn Phương Hòa, xã Ðoàn Kết, tỉnh Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Phương Nghĩa

Phương Nghĩa Giáo Xứ

36 Lý Tự Trọng, tp Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Phương Quý

Phương Quý Giáo Xứ

xã Vĩnh Quang, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Nhà thờ Pơlei Jơrâp

Pơlei Jơrâp Giáo Xứ

thôn Pơlei Jơrâp, Xã Đăk Năng, tp Kontum
Giáo Hạt: Hạt Kontum
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo