🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Long Xuyên
Nhà thờ Chánh Tòa

Chánh Tòa Giáo Xứ

9 Nguyễn Huệ A, Phường Mỹ Long, T/P Long Xuyên, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ An Châu

An Châu Giáo Xứ

Hòa Phú 1, An Châu, Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Gđ Ngọc Chúc

Gđ Ngọc Chúc Giáo Xứ

Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ An Hòa (Trái Tim)

An Hòa (Trái Tim) Giáo Xứ

An Hòa, Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Ba Bần

Ba Bần Giáo Xứ

Tân Thành, Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Bình Tây (Xóm Bãi)

Bình Tây (Xóm Bãi) Giáo Xứ

Bình Tây, Phú Bình, Phú Tân, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Cái Dầu

Cái Dầu Giáo Xứ

13/7 Bình Chánh, Bình Long, Châu Phú, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Cần Xây

Cần Xây Giáo Xứ

Bình Thạnh 1, Bình Ðức, TP. Long Xuyên, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Cản Ðá

Cản Ðá Giáo Xứ

Vĩnh Phước, Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Châu Ðốc

Châu Ðốc Giáo Xứ

381 tổ 10, Châu Phú B, Châu Ðốc, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Chuyên Mục