🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Bông Trang

Bông Trang Giáo Xứ

xã Bông Trang, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Dũng Lạc

Dũng Lạc Giáo Xứ

KP. 3, P. Phước Nguyên, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Ðất Ðỏ

Ðất Ðỏ Giáo Xứ

ấp Thanh Long, xã Phước Thạnh, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Côn Sơn

Côn Sơn Giáo Họ

Côn Đảo
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Thanh An

Thanh An Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Hải Lâm

Hải Lâm Giáo Xứ

ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Long Ðiền

Long Ðiền Giáo Xứ

Ttr. Long Ðiền, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Long Hải

Long Hải Giáo Xứ

ấp Hải Ðiền 2, Ttr. Long Hải, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Long Kiên

Long Kiên Giáo Xứ

KP. 6, P. Long Toàn, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Long Tâm

Long Tâm Giáo Xứ

P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Chuyên Mục