🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
Nhà thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng

GX Chính Tòa Đà Nẵng Giáo Xứ

156 Trần Phú, T/P Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ An Hòa

An Hòa Giáo Xứ

An Khê, Thanh Khê, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Chính Trạch

Chính Trạch Giáo Xứ

68 Hoàng Hoa Thám, Ðà Nẳng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Hòa Cường

Hòa Cường Giáo Xứ

K463/22 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Hòa Thuận

Hòa Thuận Giáo Xứ

231 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Ngọc Quang

Ngọc Quang Giáo Xứ

Ða Phước, Thuận Phước, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Nội Hà

Nội Hà Giáo Xứ

40 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Phước Tường

Phước Tường Giáo Xứ

311, Trường Chinh, Q.Thanh Khê, ĐàNẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Tam Tòa

Tam Tòa Giáo Xứ

212 Trần Cao Vân, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Thanh Bình

Thanh Bình Giáo Xứ

69 Cao Thắng, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo