🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
Nhà thờ GX Chính Tòa

GX Chính Tòa Giáo Xứ

156 Trần Phú, T/P Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ An Hòa

An Hòa Giáo Xứ

An Khê, Thanh Khê, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Chính Trạch

Chính Trạch Giáo Xứ

68 Hoàng Hoa Thám, Ðà Nẳng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Hòa Cường

Hòa Cường Giáo Xứ

K463/22 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Hòa Thuận

Hòa Thuận Giáo Xứ

231 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Ngọc Quang

Ngọc Quang Giáo Xứ

Ða Phước, Thuận Phước, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Nội Hà

Nội Hà Giáo Xứ

40 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Phước Tường

Phước Tường Giáo Xứ

311, Trường Chinh, Q.Thanh Khê, ĐàNẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Tam Tòa

Tam Tòa Giáo Xứ

212 Trần Cao Vân, Ðà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Nhà thờ Thanh Bình

Thanh Bình Giáo Xứ

69 Cao Thắng, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Chuyên Mục