🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Lễ Giáo Xứ Thụy Ứng Và Các Giáo Họ Cập Nhật Ngày 4 Tháng 1 Năm 2021

LỊCH LỄ TUẦN sau Hiển linh (04-01 đến 10/01 /2021)Trong tháng giêng này giáo xứ cầu nguyện cho họ nhà xứ. Các lễ tối như sau:Thứ hai:  (4/1)•  19h00  Lễ nhà thờ Đại Thần và Thanh ĐiềmThứ ba :  ( 5/1). 19h30  Lễ giới trẻ nhà thờ Thuận Thượng. Thứ tư. ( 6/1)• 19h00&n

Lịch Lễ Nhà Thờ Pháp Vân Cập Nhật Ngày 5 Tháng 1 Năm 2021

Lịch Lễ trong tuần nhà thờ Pháp Vân:- Thứ ba (5/1/2021): 20h00- Thứ năm (7/1/2021): 20h00- Thứ bảy (9/1/2021): 20h00- Chủ nhật (10/01/2021): 08h00, 18h00, 20h00Trân trọng.

Lịch Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Phú Hữu Cập Nhật Ngày 5 Tháng 1 Năm 2021

Lịch lễ giáo xứ Phú Hữu Tuần Sau chúa nhật lễ Hiển Linh đến Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửaThứ Bảy: có lễ lúc 19h30Chủ Nhật:- 14h30 Học Giáo Lý- 15h30 Thánh lễ

Chuyên Mục