🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Thanh Dạ

Thanh Dạ Giáo Xứ

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Thanh Tân

Thanh Tân Giáo Họ

Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Thanh Xuân

Thanh Xuân Giáo Họ

< Được lên Gx Thanh Xuân ngày 18-10-2012>
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Cự Tân

Cự Tân Giáo Xứ

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Dị Lễ

Dị Lễ Giáo Xứ

xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Hiền Môn

Hiền Môn Giáo Xứ

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Lộc Thủy

Lộc Thủy Giáo Xứ

Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Tân Thủy

Tân Thủy Giáo Họ

Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Sơn Trang

Sơn Trang Giáo Xứ

Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Thanh Xuân

Thanh Xuân Giáo Xứ

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo