🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Tân Nghĩa

Tân Nghĩa Giáo Họ

Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Đồng Tâm

Đồng Tâm Giáo Xứ

Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Nghĩa Thành

Nghĩa Thành Giáo Xứ

Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Tân Bình

Tân Bình Giáo Họ

Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Xuân Yên

Xuân Yên Giáo Họ

xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Phú Xuân

Phú Xuân Giáo Xứ

Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Đồng Ầm

Đồng Ầm Giáo Họ

Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Đồng Lầy

Đồng Lầy Giáo Họ

xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Phú Quang

Phú Quang Giáo Họ

Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Vĩnh Giang

Vĩnh Giang Giáo Xứ

Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo