🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Trung Hậu -  độc lập

Trung Hậu - độc lập Giáo Họ

xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Yên Thịnh

Yên Thịnh Giáo Xứ

Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Thuận Nghĩa

Thuận Nghĩa Giáo Xứ

Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Hạ Nguyên

Hạ Nguyên Giáo Họ

xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Cầm Trường

Cầm Trường Giáo Xứ

Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Đồng Lăng

Đồng Lăng Giáo Họ

Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Hội Yên

Hội Yên Giáo Họ

Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Trường Cựu

Trường Cựu Giáo Họ

Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Hội Nguyên

Hội Nguyên Giáo Xứ

xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Hạ Nguyện

Hạ Nguyện Giáo Họ

Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo