🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Phù Long

Phù Long Giáo Xứ

Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Yên Thái

Yên Thái Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Yên Đại

Yên Đại Giáo Xứ

Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Đồng Yên

Đồng Yên Giáo Họ

Nghi Phú, T/P Vinh, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Đồng Tân

Đồng Tân Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Trung tâm khuyết tật Lâm Bích

Trung tâm khuyết tật Lâm Bích Giáo Xứ

xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo