🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Trung Nguyên

Trung Nguyên Giáo Họ

Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Mành Sơn

Mành Sơn Giáo Xứ

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Văn Phú

Văn Phú Giáo Họ

Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Phú Yên

Phú Yên Giáo Xứ

An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Song Ngọc

Song Ngọc Giáo Xứ

Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Ngọc Sơn

Ngọc Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Tân Lập

Tân Lập Giáo Xứ

T/T Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Thuận Giang

Thuận Giang Giáo Xứ

Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Vĩnh Yên

Vĩnh Yên Giáo Xứ

An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Nhà thờ Yên Lưu

Yên Lưu Giáo Xứ

xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo