🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Xuân An

Xuân An Giáo Xứ

Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Yên Hòa

Yên Hòa Giáo Xứ

Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Quý Vinh

Quý Vinh Giáo Họ

Giáo Hạt: Vàng Mai
Nhà thờ Cồn Cả

Cồn Cả Giáo Xứ

Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Hồng Lộc

Hồng Lộc Giáo Họ

Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Song Lim

Song Lim Giáo Họ

Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Tân Xuân

Tân Xuân Giáo Họ

Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Vĩnh Yên

Vĩnh Yên Giáo Họ

Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ Đồng Lèn

Đồng Lèn Giáo Xứ

Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Nhà thờ An Trường

An Trường Giáo Họ

Giáo Hạt: Phủ Quỳ
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo