🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Ngã Ba

Ngã Ba Giáo Họ

Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Đồng Sơn

Đồng Sơn Giáo Xứ

Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Làng Nam

Làng Nam Giáo Xứ

Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Kẻ Sừa

Kẻ Sừa Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Ngọc Liễn

Ngọc Liễn Giáo Xứ

Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Tân Yên

Tân Yên Giáo Xứ

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Thượng Lộc

Thượng Lộc Giáo Xứ

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Trang Nứa

Trang Nứa Giáo Xứ

Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nhà thờ Xuân Yên

Xuân Yên Giáo Họ

Giáo Hạt: Xã Đoài
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo