🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Sào Đồng

Sào Đồng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Tây Ân

Tây Ân Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Phượng Cẩm

Phượng Cẩm Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Trại Rào

Trại Rào Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Sơn Lũy

Sơn Lũy Giáo Xứ

Ðức Long, Nho Quan, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Cao Lũy

Cao Lũy Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Phú Nhiêu

Phú Nhiêu Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Xích Thổ

Xích Thổ Giáo Xứ

Xích Thổ, Nho Quan, Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Đề Cốc

Đề Cốc Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Lạc Tân

Lạc Tân Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo