🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Lão Sơn

Lão Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Phúc Ân

Phúc Ân Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Sòng Sanh

Sòng Sanh Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Tư Ân

Tư Ân Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Ngọc Cao

Ngọc Cao Giáo Xứ

Xã Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Phúc Châu

Phúc Châu Giáo Xứ

Xã Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Sào Lâm

Sào Lâm Giáo Xứ

Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Phú Lâm

Phú Lâm Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Phượng Các

Phượng Các Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Phượng Lâm

Phượng Lâm Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo