🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Hưng Thi

Hưng Thi Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Lạc Thổ

Lạc Thổ Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Rộc Trụ

Rộc Trụ Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Tân Thành

Tân Thành Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Tràng Sơn

Tràng Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Lạc Bình

Lạc Bình Giáo Xứ

Xã Thạch Thành - Nho Quan - Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Đồi Bồ

Đồi Bồ Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Thánh Mẫu

Thánh Mẫu Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Mỹ Châu

Mỹ Châu Giáo Xứ

Xã Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Đồi Mây

Đồi Mây Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo