🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phát Diệm
Nhà thờ Núi Gò

Núi Gò Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Khoan Dụ

Khoan Dụ Giáo Xứ

Khoan Dụ, Chi Nê, Hòa Bình
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ An Lạc

An Lạc Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Chi Nê

Chi Nê Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Cố Nghĩa

Cố Nghĩa Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Đảng

Đảng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Đồng Bầu

Đồng Bầu Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Đồng Tâm

Đồng Tâm Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Đông Yên

Đông Yên Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Nhà thờ Hoàng Đồng

Hoàng Đồng Giáo Họ

< chưa có nhà thờ >
Giáo Hạt: Hạt Vô Hốt
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo