🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Nha Trang
Nhà thờ Ninh Tân

Ninh Tân Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Tân Hưng

Tân Hưng Giáo Họ

xã Ninh Hưng
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Ninh Trang

Ninh Trang Giáo Xứ

Ninh Thượng, Ninh Hòa
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Thạch Định

Thạch Định Giáo Xứ

xã Ninh Trung
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Vạn Giã

Vạn Giã Giáo Xứ

Khóm 3, thị Trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà.
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Định Hòa

Định Hòa Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Vinh Huề

Vinh Huề Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Vạn Xuân

Vạn Xuân Giáo Xứ

Nhà thờ Vạn Xuân, Xuân Tự, Vạn Hưng,Vạn Ninh
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Xuân Sơn

Xuân Sơn Giáo Xứ

Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Vạn Ninh, Nha Trang
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Cây Vông

Cây Vông Giáo Xứ

Diên Sơn, Diên Khánh - Khánh Hoà
Giáo Hạt: Diên Khánh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo