🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Nha Trang
Nhà thờ Núi Sạn

Núi Sạn Giáo Xứ

Giáo Hạt: Ninh Sơn
Nhà thờ Vĩnh Hải

Vĩnh Hải Giáo Xứ

Giáo Hạt: Ninh Sơn
Nhà thờ Gò Thao

Gò Thao Giáo Xứ

thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải
Giáo Hạt: Ninh Sơn
Nhà thờ Ninh Căn

Ninh Căn Giáo Xứ

Giáo Hạt: Ninh Sơn
Nhà thờ Trà Giang

Trà Giang Giáo Xứ

Trà Giang 4, Lương Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Giáo Hạt: Ninh Sơn
Nhà thờ Đan Viện XiTô

Đan Viện XiTô Giáo Xứ

Giáo Hạt: Ninh Sơn
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo