🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Nha Trang
Nhà thờ Cư Thịnh

Cư Thịnh Giáo Xứ

Cư Thịnh, Suối Hiệp, Diên Khánh
Giáo Hạt: Diên Khánh
Nhà thờ Đại Điền

Đại Điền Giáo Xứ

Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hoà
Giáo Hạt: Diên Khánh
Nhà thờ Đất Sét

Đất Sét Giáo Xứ

Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà
Giáo Hạt: Diên Khánh
Nhà thờ Đồng Dài

Đồng Dài Giáo Xứ

Diên Thạnh, Diên Khánh , Khánh Hòa
Giáo Hạt: Diên Khánh
Nhà thờ FX Diên Tân

FX Diên Tân Giáo Họ

Giáo Hạt: Diên Khánh
Nhà thờ Đồng Hộ

Đồng Hộ Giáo Xứ

Xuân Phú, Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà
Giáo Hạt: Diên Khánh
Nhà thờ Đồng Trăng

Đồng Trăng Giáo Xứ

huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà
Giáo Hạt: Diên Khánh
Nhà thờ Hà Dừa

Hà Dừa Giáo Xứ

Trường Thạnh, Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hoà
Giáo Hạt: Diên Khánh
Nhà thờ Bắc Vĩnh

Bắc Vĩnh Giáo Xứ

Cam Hải Tây, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Giáo Hạt: Cam Lâm
Nhà thờ Cù Hin

Cù Hin Giáo Xứ

thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Giáo Hạt: Cam Lâm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo