🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Nha Trang
Nhà thờ Xóm Nhỏ

Xóm Nhỏ Giáo Xứ

Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Diêm Điền

Diêm Điền Giáo Xứ

Diêm Ðiền,Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hoà.
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Ninh Mã

Ninh Mã Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Đại Lãnh

Đại Lãnh Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Dục Mỹ

Dục Mỹ Giáo Xứ

Tân Trang, Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Gò Muồng

Gò Muồng Giáo Xứ

53 Hùng Vương – Nha Trang – Khánh Hòa
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Hòa Thanh

Hòa Thanh Giáo Xứ

Thôn Gia Mỹ, xã Ninh An, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Hòn Khói

Hòn Khói Giáo Họ

phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Mỹ Hoán

Mỹ Hoán Giáo Xứ

Mỹ Hoán, Ninh Tân, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Nhà thờ Ninh Hòa

Ninh Hòa Giáo Xứ

64B Nguyễn Huệ, Ninh Hòa
Giáo Hạt: Vạn Ninh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo