🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Nha Trang
Nhà thờ Như Xuân.

Như Xuân. Giáo Họ

Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Ngọc Thuỷ

Ngọc Thuỷ Giáo Xứ

Khóm Ngọc Thảo, Phường Ngọc Hiệp,
Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Phước Hải

Phước Hải Giáo Xứ

30 Trương Định, Phước Hoà,
Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Phước Đồng

Phước Đồng Giáo Xứ

thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Nha Trang
Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Phước Hòa

Phước Hòa Giáo Xứ

80. Lê Hồng Phong, Nha trang
Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Phù Sa

Phù Sa Giáo Xứ

Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nhatrang, Khánh Hoà
Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Thanh Hải

Thanh Hải Giáo Xứ

33-35 Bắc Sơn Nha Trang.
Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Thánh Gia

Thánh Gia Giáo Xứ

10 Võ thị Sáu, Nha Trang
Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Vĩnh Phước

Vĩnh Phước Giáo Xứ

Tổ 32 Khu Phố Trường Phúc - Vĩnh Phước, N. Trang
Giáo Hạt: Nha Trang
Nhà thờ Ngọc Thanh

Ngọc Thanh Giáo Họ

Giáo Hạt: Nha Trang
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo