🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Tổng giáo phận Huế
Nhà thờ Giáp Nam

Giáp Nam Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Văn Giang

Văn Giang Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Tiên Nộn

Tiên Nộn Giáo Xứ

Phú Mậu, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Vĩnh Lại

Vĩnh Lại Giáo Xứ

Vĩnh Lại, Phú Thanh, Phú Vang
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ An Bằng

An Bằng Giáo Xứ

Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ An Mỹ

An Mỹ Giáo Họ

Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Cầu Hai

Cầu Hai Giáo Xứ

xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Đá Bạc

Đá Bạc Giáo Họ

xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Chánh Xuân

Chánh Xuân Giáo Xứ

Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Hà Thanh

Hà Thanh Giáo Xứ

Vinh Thanh, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo