🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Tổng giáo phận Huế
Nhà thờ Hương Lộc

Hương Lộc Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Hương Phú

Hương Phú Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Lại Ân

Lại Ân Giáo Xứ

Phú Mậu, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Lương Văn

Lương Văn Giáo Xứ

Thủy Lương, Hương Thủy, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Mậu Tài

Mậu Tài Giáo Xứ

Mậu Tài, Phú Mậu, tp. Huế
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Phù Lương

Phù Lương Giáo Xứ

Thị trấn Phú Bài, Hương Thủy, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Quy Lai

Quy Lai Giáo Xứ

Phú Thanh, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Tân Mỹ

Tân Mỹ Giáo Xứ

Thị trấn Thuận An, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Thần Phù

Thần Phù Giáo Xứ

Thủy Châu, Hương Thủy, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Dạ Lê

Dạ Lê Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo