🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Tổng giáo phận Huế
Nhà thờ Hà Úc

Hà Úc Giáo Xứ

Vinh An, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Hói Dừa

Hói Dừa Giáo Xứ

Thị Trấn Lăng Cô, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Hòa Đa (*)

Hòa Đa (*) Giáo Xứ

Phú Đa, huyện Phú Vang,TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Hương Phú

Hương Phú Giáo Xứ

Hương Phú, Nam Đông, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Lăng Cô

Lăng Cô Giáo Xứ

Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Loan Lý

Loan Lý Giáo Xứ

Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Nam Phổ (*)

Nam Phổ (*) Giáo Xứ

Phú Thượng, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Nước Ngọt

Nước Ngọt Giáo Xứ

Lộc Thủy, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Phú Xuyên

Phú Xuyên Giáo Xứ

Lộc Thủy, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Phước Hưng (*)

Phước Hưng (*) Giáo Xứ

Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc, TThừa Thiên Huế
Giáo Hạt: Hải Vân
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo