🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Tổng giáo phận Huế
Nhà thờ Phường Tây

Phường Tây Giáo Xứ

Xã Vinh Hưng - Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Mỹ Lợi

Mỹ Lợi Giáo Họ

Làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Phường Đông

Phường Đông Giáo Họ

xã Vinh Hưng - Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Lương Viện

Lương Viện Giáo Họ

thôn Lương Viện, xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Phước Tượng

Phước Tượng Giáo Xứ

Lộc Trì, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Hòa An

Hòa An Giáo Họ

Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Truồi

Truồi Giáo Xứ

Lộc An, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Thừa Lưu

Thừa Lưu Giáo Xứ

Lộc Tiến, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Thủy Yên

Thủy Yên Giáo Xứ

Lộc Thủy, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Nhà thờ Vinh Hòa

Vinh Hòa Giáo Xứ

Vinh Hiền, Phú Lộc, TTH
Giáo Hạt: Hải Vân
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo