🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Tổng giáo phận Huế
Nhà thờ An Truyền

An Truyền Giáo Xứ

Truyền Nam, Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Cự Lại

Cự Lại Giáo Xứ

Phú Hải, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ An Dương

An Dương Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Kế Sung

Kế Sung Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Thanh Dương

Thanh Dương Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Diêm Tụ

Diêm Tụ Giáo Xứ

Vinh Thái, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Dưỡng Mong

Dưỡng Mong Giáo Xứ

Vinh Thái, Phú Vang, TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Hòa An

Hòa An Giáo Xứ

Hòa An, Phú Thanh, Phú Vang TTH
Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Hương Giang

Hương Giang Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Nhà thờ Hương Hòa

Hương Hòa Giáo Họ

Giáo Hạt: Hương Phú
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo