🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Tổng giáo phận Huế
Nhà thờ Phú Hậu

Phú Hậu Giáo Xứ

Phường Phú Hậu, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Phường Đúc

Phường Đúc Giáo Xứ

Phường Phường Đúc, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Nguyệt Biều

Nguyệt Biều Giáo Xứ

xã Thủy Biều, thành phố Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Phanxicô

Phanxicô Giáo Xứ

Phường Phú Nhuận, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Phủ Cam

Phủ Cam Giáo Xứ

Phường Phước Vĩnh, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Sơn Thủy

Sơn Thủy Giáo Xứ

A Lưới, TTH
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Tân Thủy

Tân Thủy Giáo Xứ

Tổ 17, Vĩ Dạ, Thành Phố Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Tây Linh

Tây Linh Giáo Xứ

Phường Thuận Lộc, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Tây Lộc

Tây Lộc Giáo Xứ

Phường Tây Lộc, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Nhà thờ Thiên An

Thiên An Giáo Xứ

Thủy Xuân, TP. Huế
Giáo Hạt: Thành phố
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo