🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) Tổng giáo phận Huế
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp). Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)
Nhà Thờ Giáo Xứ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) Tổng giáo phận Huế
Giáo Hạt: Thành phố
142 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
Giới thiệu về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp):
 Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (hay Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hay Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế) là một công trình kiến trúc của công giáo rooma Tại Huế
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp); Giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp);Giáo họ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp); Lịch lễ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp); Lịch lễ nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp);Giờ lễ nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp); Giờ lễ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp); Thánh lễ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp); Giáo lý nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp); Giáo lý Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo